5 Days Skiing in Iran

Departure Date

Every Monday

Views

243

ซาลาม (Salam) ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนเปอร์เซียที่ลึกลับมีความแตกต่างด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมสุดอลังการ คุณสามารถใช้เวลาเดินทางไปประเทศอิหร่านที่สวยงามด้วยอายรยะธรรมเปอร์เซียอันยาวนาน  ซึ่งศิลปะแบบเปอร์เซียมีความสวยงามและหาชมได้ยาก เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ และท่านสามารถท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันน่าทึ่งกับภูมิประเทศที่สวยงามตามสีสันแห่งธรรมชาติ ภูเขา ทะเล และทะเลทรายอันวาววับจับตาของผืนทราย การเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับผู้คนอย่างเป็นมิตรและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน ด้วยหัวใจของพวกเรา แล้วคุณจะหลงรักและประทับใจการเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ครั้งแรก จนหัวใจของคุณต้องการกลับมาเยือนอีกครั้งที่นี่ดินแดนเปอร์เซีย ! อิหร่าน

Duration: 5 Days
Itinerary: Tehran, Tochal, Dizin

Tour Itinerary

Daily Activity in Details
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาร์นแอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5050 เวลา 22:35 PM ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
Short Brief of Daily Activities

- เดินทางถึงกรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ,
- ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี (Imam Khomeini International Airport: IKA) ถึงเวลาประมาณ 04:00 AM,
- นำท่านเดินทางสู่เมืองคาชาน (Kashan) 207 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที,

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้,
 • ทาบาทาบาอี เฮาส์ (Tabatabae House)
 • โรงอาบน้ำโบราณสุลต่านเมียร์อาเหม็ด (Soltan Mir Ahmad Bathroom)
 • มัสยิดอากาโบซอ (Aqa Bozorg Mosque)
 • สวนฟิน (Fin Garden)

- จากนั้นเดินทางสู่แอบยาเนห์(Abyaneh) 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที (230 KM - 3 Hours)

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village)

- จากนั้นเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮาน(Isfahan) 182 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
- นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเมืองอิสฟาฮาน

Daily Activity in Details
วันที่ 2 เมื่อท่านเดินทางมาถึงสนามบินเตหะรานท่านจะได้รับการต้อนรับและช่วยเหลือจากคำแนะนำจากไกด์ของบริษัท นำท่านเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 160 กิโลเมตรไปยัง Dizin Skiing Resort และรับประทานอาหารเช้าระหว่างทางในร้านอาหาร Dizin ตั้งอยู่ในเทือกเขา Alborz และเป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่าน รีสอร์ทแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของหิมะ ฤดูสกีใน Dizin มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากมีความสูงของลิฟต์สกีที่สูงที่สุดถึง 3,600 เมตร ทำให้เป็นหนึ่งใน 40 สกีรีสอร์ทที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเล่นสกีด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งสามารถรับประกันคุณภาพหิมะที่ยอดเยี่ยมตลอดฤดูสกี /ON Dizin/
Short Brief of Daily Activities

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไกด์ท้องถิ่นจะรอพบคุณที่โรงแรม
- เริ่มต้นทัวร์เต็มวันเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan)

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • จัตุรัสนัคเอฌะฮาน (Naghshe Jahan Square)
 • จัตุรัสอิหม่าม (Imam Mosque)
 • มัสยิดชีคห์ลอทฟอลลาห์ (Sheykh Lotfolah Mosque)
 • พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace)
 • พระราชวังเชเฮล โซตุน (Chehel Sotoun Palace)
 • ตลาดครีสซาเรียบาซา(Qeysarrieh Bazaar)
 • สะพานคาจู (Khaju Bridge)

- นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเมืองอิสฟาฮาน

Daily Activity in Details
วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวเล่นสกีเต็มวัน ณ Dizin Resort /ON Dizin/
Short Brief of Daily Activities

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไกด์ท้องถิ่นจะรอพบคุณที่โรงแรม
- เริ่มต้นทัวร์ครึ่งวันเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) และวาซาเน่ย์(Varzaneh)

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • วิหารแว้งค์ ซึ่งเป็นคริสตจักรของชาวอาร์เมเนีย (Vank Church)

- จากนั้นเดินทางสู่เมืองเมย์บัส (Meybod) 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • ปราสาทนาริน Narin Castle (Narin Qal’eh)
 • สถานีคาราวานสินคา (Caravansary)
 • หอนกพิราบ พีเจี้ยนทาวเวอร์ (Pigeon Tower)

- จากนั้นเดินทางสู่เมืองยาซ์ด (Yazd) 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
- นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเมืองยาซ์ด

Daily Activity in Details
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวเล่นสกีเต็มวัน ณ Dizin Resort นำท่านเดินทางเข้ากรุงเตหะราญ เวลา 16.00 น. เมื่อถึงนำท่านเข้าพักที่โรงแรม / ON Tehran /
Short Brief of Daily Activities

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไกด์ท้องถิ่นจะรอพบคุณที่โรงแรม
- เริ่มต้นทัวร์ครึ่งวันเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) และวาซาเน่ย์(Varzaneh)

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • วิหารแว้งค์ ซึ่งเป็นคริสตจักรของชาวอาร์เมเนีย (Vank Church)

- จากนั้นเดินทางสู่เมืองเมย์บัส (Meybod) 270 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • ปราสาทนาริน Narin Castle (Narin Qal’eh)
 • สถานีคาราวานสินคา (Caravansary)
 • หอนกพิราบ พีเจี้ยนทาวเวอร์ (Pigeon Tower)

- จากนั้นเดินทางสู่เมืองยาซ์ด (Yazd) 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
- นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเมืองยาซ์ด

Daily Activity in Details
วันที่ 5 เช้านี้สำหรับประสบการณ์การเล่นสกีอีกครั้งในอิหร่าน ไกด์จะรอพบท่านที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปยังสกีรีสอร์ท Tochal Resort เป็นหนึ่งในสถานที่เล่นสกีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอิหร่าน ศูนย์สกีแห่งนี้กล้ที่สุดกับกรุงเตหะรานและนิยมในหมู่นักเล่นสกี ด้วยความสูง 3,944 เมตร จากระดับน้ำทะเล จึงถือเป็นรีสอร์ทที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และมีโรงเรียนสอนสกีสำหรับผู้เริ่มต้น หลังจากเล่นสกีทั้งวันตามความต้องการของท่าน โดยท่านสามารถนัดหมายท่องเที่ยวชมกรุงเตหะรานเพื่อสัมผัสประสบการณ์ความบันเทิงยามค่ำคืนในเมืองหลวง หรือคุณอาจเลือกพักผ่อน ณ โรงแรม Tochal Ski Resort ซึ่งยอดเยี่ยมมากที่ท่านควรได้รับประสบการณ์และความเพลิดเพลินอย่างน้อยครั้งหนึ่งในการท่องเที่ยวเปอร์เซีย
Short Brief of Daily Activities

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไกด์ท้องถิ่นจะรอพบคุณที่โรงแรม
- เริ่มต้นทัวร์เต็มวันเมืองยาซ์ด (Yazd)

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • มหาวิหารของลัทธิบูชาไฟ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Fire Temple)
 • หอคอยแห่งความเงียบ(Tower of Silence)
 • พิพิธภัณฑ์น้ำ (Water Museum)
 • มัสยิดจามีห์ (Jameh Mosque)
 • จุดชมวิวเมืองยาซ์ด (Roof of Yazd)
 • สวนเดาลัดอบัด (Dowlat Abad Garden)
 • อนุสรณ์สถานอาเมียร์เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Complex)

- นำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองยาซ์ด

Daily Activity in Details
วันที่ 6 อิสระท่องเที่ยวเล่นสกีเต็มวัน ณ Tochal Resort ไกด์จะรอพบท่านที่ทางเข้าสกีรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินทางเข้ากรุงเตหะราญ หรือตามความต้องการของท่าน โดยสามารถเลือกให้บริษัทจัดทริปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน / ON Tehran /
Short Brief of Daily Activities

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ไกด์ท้องถิ่นจะรอพบคุณที่โรงแรม
- เริ่มต้นทัวร์เต็มวันเมืองเตหะราน (Tehran)

- เยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
 • พระราชวังโกเลสตาน(Golestan Palace)
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย (Jewelry Museum)
 • ตลาดแกรนด์บาซ่า (Grand Bazar)
 • อนุสาวรีย์เสรีภาพ หอคอยอาซาดี (Azadi Tower)

- ถึงเวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินโคไมนี
- ออกเดินทางจากเตหะราน สู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินมาฮานแอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5150 เวลา 22:10 PM

เดินทางโดยสวัสดิภาพ
และหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งในเปอร์เซีย

Daily Activity in Details
วันที่ 7 หลังทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม วันนี้นำท่านไปท่องเที่ยว 1 เดย์ทริปของเมืองหลวงเช่นคนในท้องถิ่นและใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยถ่ายภาพมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกคือวัง Golestan Palace อันหรูหร่าเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นเอกของยุคกาจาร์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย ก่อนหน้านี้บูรณาการกับอิทธิพลแบบตะวันตก สร้างขึ้น โดยรอบสวนจะมีสระว่ายน้ำและสวน จากนั้นนำท่านเดินเท้าไปยังแกรนด์บาซาร์ด้วยเขาวงกตที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยและตลาดที่คึกคัก เราจะทานอาหารกลางวันในร้านอาหารสไตล์อิหร่านซึ่งอยู่ใจกลางเมือง และนำท่านชมแหล่งรวบรวมอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก Crown Jewels of Iran เป็นมากกว่าตำนานในอดีตของคงคลังแห่งชาติอิหร่านรอยัลอัญมณี ซึ่งรองรับการสะสมเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดในโลก คลังมีประวัติที่น่าสนใจย้อนกลับไปหลายศตวรรษ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน ระหว่าทางพวกเราจะแวะเพื่อถ่ายภาพลักษณ์ของเมืองเตหะราญ Azadi Tower ซึ่งหมายถึงอิสรภาพ โดยอาหารมื้อค่ำจะแจกอาหารชุดแซนวิช และเดินทางต่อไปยังสนามบิน IKA จากนั้นออกเดินทางจากเตหะรานสู่กรุงเทพมหานครเวลา 22:10 น. โดยเราหวังว่าจะได้พบท่านในเปอร์เซียอีกครั้ง /ON Isfahan/
Short Brief of Daily Activities

เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ เวลา 07:25 น

Overview:

✔ ประสบการณ์การเล่นสกีในสถานที่ที่คุณไม่รู้จักมาก่อน แต่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพการให้บริการในอิหร่าน
✔ สัมผัสหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่สูงที่สุดในโลก
✔ ประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมบนภูเขาที่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเล
✔ พบปะชาวเปอร์เซียในท้องถิ่นและสัมผัสประสบการณ์การต้อนรับแบบเปอร์เซีย
✔ เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเตหะราน

Visa:

iran visa is required for Thai passport holders

Good to know before departure:

 • ท่านควรทบทวนและลืมสิ่งที่สื่อตะวันตกพูดเกี่ยวกับอิหร่าน เพราะอิหร่านปลอดภัยมาก
 • ท่านไม่ต้องกังวลการเกี่ยวกับการประทับตราการเข้าเมืองในหน้าพาสปอร์ตของท่าน เพราะวีซ่าอิหร่านเป็นเอกสารแยกต่างหาก
 • วิธีการแต่งกายในอิหร่าน? สามารถอ่านเพิ่มเติม (Read More)
 • เรียล (Rial) เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการในอิหร่าน แต่ราคาทั้งหมดเป็นโทมาน(Toman) อ่านเพิ่มเติมจาก
 • Facebook, Twitter ส่วน YouTube จะถูกบล็อกในอิหร่าน ซึ่งคุณจะต้องติดตั้ง VPN สามารถอ่านเพิ่มเติม (Read More)
 • ในอิหร่านแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 220 V และความถี่คือ 50 Hz สามารถอ่านเพิ่มเติม (Read More)
 • เวลาท้องถิ่นของกรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • อิหร่านไม่ใช่ประเทศอาหรับ ชาวอิหร่านคือชาวเปอร์เซีย
 • ชาวอิหร่านพูดภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี) ควรเรียนรู้ภาษาเปอร์เซียก่อนไปอิหร่าน เช่น ซาลาม แปลว่า สวัสดี และ เมอร์ซี่ แปลว่า ขอบคุณ
 • การต้อนรับนักท่องเที่ยวของชาวเปอร์เซียด้วยวัฒนธรรมและอัธยาศัยไมตรีที่งดงาม Hz สามารถอ่านเพิ่มเติม (Read More)
 • อิหร่านเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มี 4 ฤดู สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีภูมิอากาศแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ทะเล เกาะ ทะเลทราย ทะเลสาบ หิมะ ภูเขา ป่า น้ำตก มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง ซึ่งสถานที่หลายแห่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก สามารถอ่านเพิ่มเติม (Read More)

Itinerary Summary

Date Itinerary Summary
Day 1 เทพมหานคร: เตหะราน
Day 2 เตหะราน: DIZIN
Day 3 DIZIN: FULL DAY SKIING
Day 4 DIZIN: FULL DAY SKIING TEHRAN
Day 5 เตหะราน: DIZIN
Day 6 ยาซ์ด: เปอร์ซีโปลิส ชีราส
Day 7 ชีราส: ทัวร์เต็มวัน เตหะราน
Day 8 กรุงเทพมหานคร: Arrive in BKK at 7:30 AM

Tour Facts

Tour Code 109TPTO-Standard
Activity Cultural – Sightseeing
Accommodation 1-คืน พักโรงแรมในเตหะราน
1-คืน พักโรงแรมในชีราส
2-คืน พักโรงแรมในยาซ์ด
2-คืน พักโรงแรมในอิสฟาฮาน
Transport เครื่องบิน/รถนำเที่ยวส่วนตัวปรับอากาศ
Meals B – 9 | L – 9 | D – 8
Service Includes • All airport transfers,
• Accommodation in 4* Hotels,
• Meals as mentioned above,
• Full time Vehicle for all transports,
• Domestic flight Tehran to Shiraz,
• Refreshments,
• All mentioned sightseeing fees,
• Experienced English speaking guide,
• Visa support & reference code,
• Local Sim per room,
• Booklet with information on attractions,
Service Excludes • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ (Mahan Air/International Flights) Free30 kg.
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิหร่าน
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถในประเทศอิหร่าน

Accommodation

City Hotel Website
Tehran Espinas Palace http://espinashotels.com/
Tehran Dizin http://www.elysee.ir/en/
Tehran Tochal http://en.dadhotel.com/

Tour Price (in EUR)

Prices & Conditions
• Group Size: Min 4 – Max 20
• Prices are based on 2 people in a DBL room
• Single Supplement: 20% of the total tour

Standard Tours: €

Economic Tour: €
Economy tour is included:

 • Economic hotels with breakfast
 • English speaking driver
 • invitation letter of Iran visa
 • domestic flight if available in the tour

Luxury Tour: €

 • in Luxury tours hotels are the best options in each city

Rates for solo travelers:

 • Per 1 person: €
 • Per 2 people: €
 • Per 3 people: €

Payment & Cancellation Policy

• Travelopersia only requires a deposit of 25% to confirm the tour.
• The remaining balance is payable 30 days before departure date.
• You can cancel the tour up to 30 days before departure date.
• For the Cancellation, deposit is non-refundable.

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
5 Days Skiing in Iran $ 0 $ 0 0 Every Monday

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal $ 0
Total $ 0

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is